Entrevista a Manuel Marzal en el Periódico de Aquí

Entrevista a Manuel Marzal en el Periódico de Aquí

MANUEL MARZAL: »UNIÓ I GERMANIA ÉS UNA FERRAMENTA NECESSARIA PER ALS VALENCIANS
El secretari geneal aposta per què »els valencians duguem l’emoció que portem en lo cor en caràcter»

Què representa el proyecte d’Unió i Germania?

El proyecte d´Unió i Germania supon per als valencians, la possibilitat de poder dispondre d´una ferramenta en clau valenciana, extremadament necessaria en estos moments, que done resposta a lo que està demanant la nostra societat, com fa la resta de les Comunitats espanyoles, que veu com des de ya fa molts any i cada dia més, la nostra societat apareix més en els últims llocs en quant a tractament econòmic, social i cultural, per part de l´Estat. No més hi ha que pegar una ullada a les inversions estrangeres que han baixat un 66 %, en el nostre territori, la falta d´inversions y proyectes públics valencians, que fan que indubtablement estem perdent molt de pes en el context de l´estat Espanyol, no tan sols des de l´economia valenciana, també en lo relatiu a la condonació i infrafinançació de deutes, com fan en atres Comunitats, tot açò revertix principalment en la falta d´atenció per part de l´Estat Espanyol, i estes coses passen sempre perque no tenim un pes autonòmic ni econòmic en el conjunt de l’Estat. També estem patint des de fa molts anys, l´atac profunt al nostre espai social, on les accions soterrades que nos ataquen continuadament al nostre Estatut i la nostra identitat com a Poble, per part de territoris veïns, que treballen exclusivament per a l´absorció de la nostra Educació, malversant i enganyant als nostres jóvens, accions que les veem dia a dia en les nostres escoles. ¿I me pregunta vosté si fa falta tindre un partit valencià? Com es veu, vosté també creu en la necessitat de tindre un partit d´obediència estrictament valenciana, que nos permeta potenciar els transports, el treball, la Sanitat, l´Horta, recuperar el Turisme que teníem fa no més que 5 anys, d´un nivell molt per damunt de l’actual, l´industria, etc, etc. i no hi ha que oblidar, que indubtablement estes accions negatives per als valencians han tingut sempre i seguiran tenint, el seu reflexe en tot lo que supon l´animositat, la creativitat personal, pero per damunt de tot, es potència la desconfiança cap als nostres polítics.

Són d’esquerres o dretes?

Personalment no m´agraden estes classificacions absurdes, que donen pas a la manipulació de les persones i dels governs. No tenim mai l´intenció de dir si som de dretes o d´esquerres, som valencians i treballem per Valéncia i per a Valéncia, som un partit que vol que Valéncia es recupere d´esta malaltia que patix y que deixe de ser la «Cenicienta» espanyola, el «Levante feliç», no podem ser una Comunitat que paga imposts com si fórem rics i ser òrfens en ajudes, subvencions i patir uns presuposts ridículs en Infraestructures i Cultura.

Per què la coalició En Moviment?

La Coalició «Som Valencians en Moviment», vol ser un espai d´encontre de totes i cadascuna de les sensibilitats valencianes que treballen per a donar a la nostra societat un espai comú que aglutine les accions directes que tenen que recuperar la dinàmica social, econòmica i cultural en clau valenciana. Una Coalició que unixca els esforços de tots els valencians i que nos permeta recuperar els nostres drets, com el Dret Civil», defendre el nostre Estatut d´Autonomia i que nos done força per a tractar davant de tots els estaments públics, tant espanyols com valencians la nostra idiosincràsia com a Poble, conseguir un poble unit que permeta multiplicar la seua força, que nos permeta defendre i al mateix temps despertar als valencians, dels atacats constants en les nostres costums, tradicions, les Falles, els Bous, etc. la nostra genuïna llengua valenciana, singular i diferenciada de qualsevol atra llengua d´Espanya, junt a la llengua castellana, la defensa del nostre Territori, la defensa dels nostres Símbols, com la Senyera que nos identifica a tot lo Poble Valencià, nostre Himne, nostre nom, etc. etc.

Per què costa tant la unió del valencianisme?

Valéncia i els valencians tenim una forma de ser que la podem vore en les Falles, d´Especial, de Primera, etc. preferim ser cap de ratolí que coa de Lleó, nos costa molt donar-nos les mans i anar tots junts en un objectiu comú, inclòs per a beneficiar a la nostra Comunitat i a la nostra gent. El Conde Duque d´Olivares dia dels valencians que érem «muelles», pero és referia a molls de «Blanditos» i tenia raó, els valencians duem ya uns 400 anys, des de Germana de Foix, que som atacats en la llengua, les costums, etc. i segurament es trobem cansats, pero lo que deuríem de fer els valencians, és dur l´emoció que portem en lo cor, fent els esforços necessaris per a convertir-lo en caràcter, d´eixa forma no nos pendríen per molls.

Quin paper deuen jugar els valencians en Espanya? Què s’està fent malament?

A Valéncia se li està atacant constantment des de fa molts anys, el problema és que no reaccionem. Molt poca gent sap que des de que governa el Tripartit, els imposts s´han multiplicat per tres, naturalment per a cobrir places pels amics, com solen fer tots els governs, naturalment, Valéncia pert any darrere d’any pes en l’indústria, de ser la tercera en gran Indústria en Espanya pels anys 80, hem passat a no tindre cap pes industrial, de ser la primera pels mateixos anys en la chicoteta i mijana empresa, hui no representar a un 30 %, de ser la primera també en Agricultura, a tindre l´Horta a punt de morir, i d´un 64% que teníem del conjunt Nacional, no alcancem el 28%. Els valencians tenim una gran sort, i és que la nostra terra, si tenim aigua, pot ser la més productiva degut a la terra que tenim que nos ve i forma part del Quaternari, terra rica de riuades que nos ha fet ser els primers importadors agraris d´Europa, ara patim l´invasió de tots els competidors que no complixen els mínims en control sanitari, tal com nos marca als Europeus la UE. Naturalment tota eixa agressió fa que l´economia valenciana,, tant en lo corresponent a l´industria fallida actualment, la deficient empresa familiar i la falta d´atenció cap a l´horta, nos està portant a un espai perillós i possiblement sense retorn a la Ciutat que potencialment pot ser la més rica d´Espanya.

Açò justifica un partit d’esticta obediencia valenciana?

Naturalment que el justifica, com hem dit, si Barcelona, Madrit, País Vasc i inclús les Canàries tenen més inversions és per que indubtablement tenen més pes polític en l´Estat. Lo que crida l´atenció és que Compromís, que diuen que és un partit valencià, este no mira cap a Valéncia, per tal, tenim un gran problema el conjunt dels valencians. A este Sr. Baldoví, se li vota per a que negocie, pacte o com es vullga dir, en el Govern, que és qui té més força i el que distribuïx els presuposts. Que passa si no hi han negociacions o no es vol negociar, puix que els valencians seguim estant a «la Lluna de Valéncia», ni un duro. Per tal no pot dir Compromís que és un Partit valencià, serà un partit que te una filosofia política diferent pero que en cap cas està treballant per als valencians, tal volta per a una minoria de valencians, per esta i atres raons cada dia se fa més necessari dispondre d´un Partit de clara obediència valenciana, que treballe per al benestar del conjunt de valencians que veuen com cada dia més, el seu poder adquisitiu va mermant.

Principals crítiques al Govern de la Nau?

El Govern de la Nau, és un govern al que li han penjat un trage molt gran, en principi perque ha segut la corrupció el que li ha donat el poder de gestionar Valéncia, pero en estos 4 anys que nos governen, s´ha vist que no tenen capacitat ni coneiximents per a dur avant tan gran empresa. Han multiplicat els imposts per 3, tenen al voltant de 43.000 informes per a resoldre, etc. La dita transparència, gens transparent del Tripartit, és lo que ha dut a este Govern al desastre i a la pèrdua del poder adquisitiu al nostre Poble. Atres qüestions importants que no han donat el resultat que s´esperava han segut la Movilitat, la desatenció als centres Culturals o Museus, al Patrimoni Valencià, a la carència d´ofertes o proyectes laborals del Sr. Climent per als nostres jóvens, etc. etc. Principals propostes per a Valeéncia? Tornar a recuperar la dinàmica empresarial, recuperar l´autonomia econòmica Banc de Valéncia, Bancaixa i CAM, mantindre nostra societat del Benestar, nostra identitat com a Poble, nostra Autonomia i nostres drets i Llibertats.

Enllaç de l’entrevista: http://www.elperiodicodeaqui.com/…/manuel-marzal—u…/179605

Compartir...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter