Manifest Fundacional

UNIÓ I GERMANIA és un partit polític valencià, lliberal i de progrés, que afona les seues arraïls en l’Humanisme Cristià i en els principis de Llibertat, Igualtat i Solidaritat.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

I.- La defensa de l’Identitat valenciana.

1.- La defensa de la llengua valenciana, singular i diferenciada de qualsevol atra llengua d’Espanya. I el respecte a la llengua castellana, que és també pròpia del poble valencià.

2.- El reconeiximent i divulgació de l’Història de Valéncia, ignorada i falsificada a lo llarc dels anys.

3.- La defensa de la Cultura valenciana en totes les seues manifestacions, per constituir l’ànima del nostre Poble.

4.- La defensa del nostre Territori, des de l’Ebre fins al Segura, i des de la Meseta fins a la Mar Mediterrànea.

5.- La defensa dels nostres Símbols, la Senyera que nos identifica, el nostre Himne, el nostre nom, etc.

II.- La defensa de la Societat del Benestar.

1.- El dret al Treball de tots i cadascú dels nostres conciutadans, com objectiu prioritari.

2.- El dret a una Educació plural, gratuïta, universal i de calitat.

3.- El dret a una Sanitat eficaç, en la vanguarda de l’atenció mèdica hospitalària.

4.- El dret a les prestacions socials, a unes pensions justes, a la desocupació, a l’invalidea i a la dependència.

5.- El dret a la protecció de la Naturalea, al Mig Ambient, que fa possible una vida més saludable.

III.- La defensa de la nostra Economia.

1.- La defensa d’una Agricultura oblidada i desprotegida.

2.- La defensa de la nostra Indústria, desatesa davant dels atacs de les grans multinacionals.

3.- La defensa del nostre entramat Comercial, en especial interés al mijà i chicotet comerç.

4.- La defensa de la nostra estructura de Comunicació. La protecció dels nostres ports, la millora dels nostres aeroports, de les Vies Férrees, etc.

5.- La recuperació del nostre sistema financer, destruït per la corrupció.

IV.- La defensa de l’Autonomia Valenciana.

1.-Entenem a l’Estat Espanyol com el conjunt de les comunitats històriques de la península, de les Illes Balears , les Canàries, Ceuta i Melilla,  totes elles unides en un proyecte històric comú.

2.- La Comunitat Valenciana és, històricament, la primera d’Espanya. Un lloc al que no renunciem i que reclamem per al futur.

3.- Rebugem explícitament la pertinència de la Comunitat valenciana a qualsevol proyecte polític que tinga com objectiu la desmembració d’Espanya.

4.- Proclamem la nostra firme defensa d’una Europa unida, que deuria de ser l’objectiu final de totes les nacions que la componen.

5.- Creem en la Pau i en el diàlec com el mig més eficaç per a l’enteniment de tots els pobles. Rebugem la guerra com instrument de poder.

V.- Drets i llibertats.

1.- Concebem a la dòna i a l’home com iguals en tots els drets, llibertats i obligacions.

2.- L’infància i la joventut rebran per la nostra part un tracte de preferència en el seu dret a l’Educació, la Sanitat i la Protecció Social.

3.- Els hòmens i les dònes de la tercera edat deuen rebre per part de la societat un tracte preferent en orde al servici que han prestat a la societat.

4.- Respectem i recolzem els drets de totes les minories, que en el transcórrer del temps s’han integrat en la societat.

5.- Subscrivim la Declaració Universal dels Drets Humans, i preferentment el dret a la vida.

Compartir...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter