POSTULATS D'UNIÓ I GERMANIA

ELS NOSTRES PRINCIPIS

1.- Valéncia, l’antic Regne de Valéncia, els hòmens i dònes que viuen en les terres que s’estenen de l’Ebre fins al Segura, constituïxen des de fa 2.500 anys una Comunitat Històrica, singular i diferenciada. Ni pertanyen ni han pertanygut en cap moment a cap de les atres comunitats que formen part de l’Estat Espanyol.

2.- La Cultura Valenciana en totes les seues manifestacions, la Música, la Dansa, el Cant, les Arts Plàstiques, la Lliteratura, les Festes, la Gastronomia, els Deports, etc. constituïxen l’ànima pròpia de la valencianitat. La seua singularitat nos fa diferents de les distintes cultures que formen la diversitat d’Espanya.

3.- La Llengua Valenciana és l’expressió vehicular pròpia dels valencians. Naixcuda del Romanç parlat dins dels segles VI al XIII, en el nostre territori, rep per a la seua configuració definitiva l’aportació de l’Àrap i de les distintes llengües romanç.

El Castellà, com a llengua vehicular de tots els espanyols, és també llengua dels valencians, forma part al mateix temps de l´acerp llingüístic valencià, essencial per al normal desenroll de les societats.

4.- L’Agricultura, el Comerç, l’Indústria i el Turisme, són els motors bàsics de l’economia valenciana. La defensa de l’aigua com a substrat de la nostra agricultura, dels transports com a condició bàsica pel desenroll del nostre comerç, l’investigació pel desenroll de la nostra indústria i la preservació del mig ambient, com a garantia d’un turisme de calitat, deuen ser en tot moment objectius bàsics en el nostre quefer polític.

5.- Valéncia, la Comunitat Valenciana, ha segut històricament el breçol del regionalisme espanyol. Naixcuda la nostra autonomia en l’últim terç del segle XIX, i consolidada el primer terç del segle XX, es constituïx com una força hegemònica en defensa dels nostres interessos, que a dia de hui necessitem recuperar com a poble.

6.-Concebem Espanya com al proyecte històric comú de tots els pobles, que s’han desenrollat singularment en la península Ibèrica, les illes Balears, les illes Canàries, Ceuta i Melilla.

L’Estat de les Autonomies estructura jurídicament a les diverses Comunitats. I és en este marc, llunt dels nacionalismes separatistes, en el que entenem el treball polític de la nostra Comunitat.

7.- El respecte a la llibertat individual en totes les seues manifestacions i a les llibertats colectives, constituïxen l’ànima pròpia de la valencianitat. Defendre-la davant de qualsevol circumstància, deu ser sempre l’objectiu al que no podem renunciar.

8.- Pensem que la sobirania pertany als ciutadans. Defenem, per tant, una Democràcia participativa a on les entitats cíviques i el ciutadà coma individualitat, participen de la vida política de l’Estat. El dret al Referèndum i a les propostes vinculants, són instruments que articulen esta participació.

9.-La societat del benestar és el fet més important de la societat occidental. Defenem, per tant, el dret al treball de tots els ciutadans com una obligació que l’Estat ha de complir. En el mateix sentit, recolzem el dret a l’educació pública i gratuïta, el dret a la sanitat universal, el dret a les prestacions socials i, en essència, al dret a una vida digna.

10.- El dret a la vida és el més important dels drets en les societats alvançades. Per a defendre´l, l’Estat ha d’utilisar tots els mijos que té al seu abast i molt especialment el camí que marque la justícia. Rebugem totes les actuacions que vagen en contra d’este principi essencial per al normal desenroll de les societats.

Compartir...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter